Zimska odjeća Zimska odjeća

DRACO Fix 100 (25kg)


DRACO hidroizolacije
DRACO Fix 100 (25kg)
Opis proizvoda:
DRACO® FIX 100 je jednokomponentni, tiksotropni cementni reparaturni mort obogaćen aditivima i sintetičkim smolama koji se upotrebljava za reprofiliranje površina u tankom sloju.

Prednosti
- Nanosi se na: beton, sve vrste žbuka (stare i nove), EPS, XPS, PU panele, plastične obloge, obojane
podloge, neupojne podloge (staklo, keramiku) i drvo.
- Ne puca kad je nanešen u tankom sloju.
- Nanosi se gleterom u debljini do 5,0 mm.
- Može se bojati (bojom bez organskih otapala).

Područje primjene
- Reprofiliranje vertikalnih i horizontalnih, unutrašnjih i vanjskih površina.

Priprema podloge
- Podloga treba biti stabilna, čvrsta i čista. Tragovi oplatnih ulja, nečistoća i masti trebaju biti uklonjeni. Odstranite cementno mlijeko ili nevezani sloj cementnih podloga. Upojne podloge
zasitite vodom, održavajući ih vlažnima do početka aplikacije.

Način primjene
- Ulijte u posudu vodu za smjesu (5,0 l po vreći što je jednako 20% težine). Polako dodavajte DRACO® FIX 100 i miješajte električnim mješačem s malim brojem okretaja. Miješajte dok ne postignete ujednačenu smjesu. Pustite da odleži cca. 10 minuta i ponovno promiješajte.
- Aplicirajte DRACO® FIX 100 ručno koristeći zidarsku žlicu ili gleter, stvarajući slojeve debljine 2,0 – 3,0 mm. Preporučujemo zaglađivanje završnog sloja mokrim gleterom sa spužvom kod početnog vezivanja morta.

Fizičke i tehničke karakteristike
Ukupna maksimalna debljina: 5,0 mm -
Vrijeme rada pri 20°C: 60 min. -
Skupljanje: Kontrolirano -
Prionjivost na betonsku podlogu (nakon
28 dana):
2,1 N/mm2
-
Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana): 16,5 N/mm2
-
Upišite količinu
Pošalji upit

Vaš upit za artikl:[ARTIKL]


Zatvori