Zimska odjeća Zimska odjeća

DRACO Fix 140 (25kg)


DRACO hidroizolacije
DRACO Fix 140 (25kg)
Opis proizvoda:
DRACO® FIX 140 je jednokomponentni, nano–polimerni, mikroarmirani, tiksotropni cementni mort kontroliranog skupljanja koji se upotrebljava za konstruktivne sanacije betona.

Prednosti
- Ne skuplja se.
- Optimalna tiksotropnost koja omogućuje aplikaciju bez oplate.
- Povećana prionjivost na beton i armaturni čelik.
- Kod nanošenja u debljini > 1,0 cm nema potrebe za dodatnom zaštitom armature.
- Nanosi se u jednom sloju prskanjem ili žlicom do debljine od 5,0 cm bez potrebe za armaturnom mrežom.
- Povećana vodonepropusnost.
- Visoka otpornost na agresivne kemikalije (kloride, sulfate i lubrikante), karbonizaciju i cikluse
smrzavanja i odmrzavanja.

Područje primjene
- Sanacije i ojačanja betonskih konstrukcija kao što su stupovi, grede, nosači i ploče.
- Reprofiliranje betonskih konstrukcija.
- Sanacije betonskih zidova, betoniranih na licu mjesta ili prefabriciranih.
- Sanacije vijadukata, mostova i brana.

Priprema podloge
- Pažljivo uklonite, pjeskarenjem ili temeljitim četkanjem, svaki dio koji nije čvrst. Nahrapavite podlogu uklanjajući svaki film ili cementno mlijeko i na kraju operite s vodom pod tlakom.
- Očistite od hrđe svaku izloženu šipku i aplicirajte antikorozivno sredstvo ukoliko DRACO® FIX 140 nanosite u sloju < 1,0 cm debljine. Zasitite sve površine vodom, održavajući ih vlažnima do početka aplikacije.

Način primjene
- Ulijte u miješalicu za cement vodu za smjesu (4,25 - 4,75 l po vreći što je jednako 17-18% težine). Polako dodajte DRACO® FIX 140 dok miješalica radi. Miješajte otprilike 4 – 5 minuta, zati provjerite je li smjesa pogodna za rad. Ako je potrebno dodajte malu količinu vode kako bi
poboljšali svojstva smjese za rad (male promjene u dodatku vode neće promijeniti karakteristike proizvoda). Miješajte još 3 minute.
Upišite količinu
Pošalji upit

Vaš upit za artikl:[ARTIKL]


Zatvori