Razrjeđivači


Najčešće korišteni razrjeđivači su nitro razređivač, sintetički, PU razrjeđivač i univerzalni razrjeđivač. Koristimo ih za razrjeđivanje odgovarajućih boja te za čišćenje pribora poslije bojanja.
Nitro razrjeđivač
Nitro razrjeđivač
Nitro razrjeđivač koristi se za razrjeđivanje nitro premaza, pranje i čišćenje alata. Način uporabe: Dodati razrjeđivač u premaz dok ne dobijete željeni viskozitet, a zatim dobro ...
Saznaj više
CHROMOS SINTETSKI RAZRJEĐIVAČ
CHROMOS SINTETSKI RAZRJEĐIVAČ
Naputak: koristi se za razrjeđivanje boja i lakova na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama za pojedini proizvod. Vrlo ja važno da boja ili lak pri ...
Saznaj više
TESSAROL RAZRJEĐIVAČ
TESSAROL RAZRJEĐIVAČ
TESSAROL razrjeđivač namijenjen je za odmašćivanje metalnih površina, za razrjeđivanje boje i čišćenje pribora. ...
Saznaj više
HAMMERITE RAZRJEĐIVAČ
HAMMERITE RAZRJEĐIVAČ
Za razrjeđivanje Hammerite boje i pranje kistova. Kod premazivanja kistom razrjediti boju do 10%, a kod nanošenja prskanjem do 25%. ...
Saznaj više
PU RAZRJEĐIVAČ
PU RAZRJEĐIVAČ
je otapalo za čišćenje zaprljanih alata i površina od jednokomponetnih i dvokomponentnih lakova na bazi poliuretana.  Ne smije se koristiti za razrjeđivanje ...
Saznaj više
CAPAROL AF-VERDUNNER
CAPAROL AF-VERDUNNER
Sredstvo za razrjeđivanje bez aromata za lakove od alkidnih smola te za podešavanje konzistencije proizvoda: Colarol-Putzfestiger Dupa-inn No1 DupaMatt Isofix ...
Saznaj više

Na vrh

Vaš upit za artikl:[ARTIKL]


Zatvori