Profili i pomoćni pribor


Profil UA-50, 75 i 100
Profil UA-50, 75 i 100
Perforirani čelični pocinčani profil debljine 2,0mm. Služi za učvršćivanje završetaka zidova iznad otvora vrata kod pregradnih zidova. ...
Saznaj više
Profil CW 50, 75 i 100
Profil CW 50, 75 i 100
Područje primjene: profili koji se koriste kod montiranih pregradnih zidova. Pravila gradnje: konstrukcije pregradnih zidova, okomiti zidni profil. Prethodno postavljene CW profile u UW profilima, ...
Saznaj više
Profil UW 50, 75 i 100
Profil UW 50, 75 i 100
Područje primjene: zidni profil,premosnica,koja se postavlja vodoravno iznad vrata,služi i kod montiranih pregradnih zidova odnosno kod njihovih spajanja s podom i stropom. UW profil se udarnim ...
Saznaj više
Traka od spužve za izolaciju
Traka od spužve za izolaciju
Koristi se kod spajanja UW i UD profila,popravlja im akustična svojstva. ...
Saznaj više
L držač za UA profile
L držač za UA profile
Pocinčani perforirani profil 2.0mm debljine. Služi za pričvršćivanje UA profila uz pod, a veličina širine se prilagođava između UA profila. Rupe u obliku krugova daju mjesto pričvršćivanja za pod ili ...
Saznaj više
Udarna tipla
Udarna tipla
Obložene plastikom koja se može šarafiti. Koriste se na rubovima zida i stropa(UW i UD profili) poda i za pričvrščivanje zidnih konstrukcija.Potrebna stabilna dubina pri učvrščivanju u punoj cigli ili ...
Saznaj više
Vijak za drvo
Vijak za drvo
Metalna antikorozivna kadmiumska slitina. Služi za pričvrščivanje gipsanih ploča, gipsanog vlakna ili za sve druge vrste cementno vezajuće drveme ploče za letvaste konstrukcije. ...
Saznaj više
Vijak za metal
Vijak za metal
Metalna kadmiumska slitina. Služi za pričvrščivanje gipsanih ploča, gipsanog vlakna ili za cementno vezujuće drvene ploče(CW ili CD profile) za metalne profilne konstrukcije. ...
Saznaj više
Samorežući vijak za kruti zasjek
Samorežući vijak za kruti zasjek
Metalna antikorozivna kadmiumska slitina. Za pričvršćivanje gipsanih ploča,gipsanog vlakna, ili za cementno vezujuće drvene ploče za kruti zasjek ( UA ) ...
Saznaj više
Samorežući vijak za spojeve profila ("Grašak vijak")
Samorežući vijak za spojeve profila ("Grašak vijak")
Metalna antikorozivna slitina. Za pričvrščivanje tankih (0,6mm) profila kod suhe ugradnje jedno na drugo ...
Saznaj više
Samorežući vijak za spojeve profila ("Opel vijak")
Samorežući vijak za spojeve profila ("Opel vijak")
Metalna antikorozivna slitina. Za pričvrščivanje tankih (0,6mm) profila kod suhe ugradnje jedno na drugo. ...
Saznaj više
Profil UD-27
Profil UD-27
Pocinčani profil. Koristi se kod lažnih stropova,ugradnje potkrovlja,te rubni profil pored tankih pregradnih zidova. Kod spajanja uz zid - ukoliko lažni strop ima funkciju zvučne izolacije , s ...
Saznaj više
Profil CD-60
Profil CD-60
Pocinčani profil. Koristi se kod lažnih stropova,ugradnje potkrovlja, te je rubni profil pored tankih pregradnih zidova. Može se postaviti u dva smjera, jedno iznad drugog unakrsno ili jedno s drugim ...
Saznaj više
Produžetak CD profila
Produžetak CD profila
Koristi se za uzdužno produženje CD profila. CD profile treba navući na produžetak, te treba uklopiti na sredinu udarnog potpornja, zatim pričvrstiti. ...
Saznaj više
CD križni spojni element
CD križni spojni element
Osigurava spajanje CD profila, kod profila koji se sjeku jedan iznad drugog, u slučaju normalne upotrebe. ...
Saznaj više
CD sigurnosni križni element
CD sigurnosni križni element
Osigurava spajanje CD profila, kod profila koji se sijeku jedan iznad drugog, u slučaju normalne upotrebe. ...
Saznaj više
Direktni ovjes za drvene letve i CD profile
Direktni ovjes za drvene letve i CD profile
Napravljen iz pocinčane metalne trake. Služi za pričvršćivanje lažnih stropova, ugradnju potkrovlja tankih pregradnih zidova letvenih ili CD konstrukcija ako je udaljenost izgradnje manja od 15cm, te ...
Saznaj više
Sidro bez opruge za CD profile
Sidro bez opruge za CD profile
Služi za postavljanje ovjesa zibzar trakom ili za učvršćivanje CD konstrukcija lažnih stropova koji su obješeni ispod drvenih greda. ...
Saznaj više
Metalna traka
Metalna traka
Pocinčana metalna traka. Prikladno za ovjes lažnih stropova ili mehaničkih instalacija. ...
Saznaj više
Anker visilica-brza visilica s oprugom
Anker visilica-brza visilica s oprugom
Služi za pričvršćivanje CD konstrukcije kod lažnih stropova ukoliko se između ravnog prirodnog krova i stropa od direktnog ovjesa može postići udaljenost izgradnje veću od 15cm. ...
Saznaj više
Brza vislica s oprugom za "T" šinu
Brza vislica s oprugom za "T" šinu
Služi za pričvršćivanje kazetnih lažnih stropova "T" oblika. ...
Saznaj više
Sidro s oprugom za drvo
Sidro s oprugom za drvo
Služi za pričvršćivanje letvenih konstrukcija kod lažnih stropova. Između prirodnog krova i stropa treba ostaviti veću udaljenost od 15cm. ...
Saznaj više
Sigurnosna visilica za CD profile, s oprugom
Sigurnosna visilica za CD profile, s oprugom
Isto kako i kod brze visilice, ali ima puno veću izdržljivost. Max.25kg/kom dok kod brze visilice je max.15kg/kom. ...
Saznaj više
Sigurnosni ovjes 125-2000mm
Sigurnosni ovjes 125-2000mm
Služi za držanje lažnih stropova pričvršćenih ovjesima s oprugom, sa ugradbenom udaljenošću provučenu kroz oprugu. ...
Saznaj više

Na vrh

Vaš upit za artikl:[ARTIKL]


Zatvori