Minera-line


U potpunosti mineralni fasadni sustav.
MINERA-LINE je izrazito kvalitetan fasadni sustav za toplinsku izolaciju. Zahvaljujući primjeni isključivo mineralnih komponenti kao što su izolacijska ploča od mineralnih vlakana, mineralnih masa za ispunu te izrazito difuznih žbuka ovaj sustav je robustan, izdržljiv i k tome još u potpunosti negoriv.
Osnovne prednosti:
  • Pruža dobru zaštitu od buke
  • Protupožarna svojstva: A2 prema EN 13 501- 1
  • Vrlo dobro toplinski izolira i otporan je na atmosferske utjecaje
  • Vrlo propustan za CO2 i vodenu paru

Vaš upit za artikl:[ARTIKL]


Zatvori