Budi dio našeg tima :)

Budi dio našeg tima :)
Tvrtka BAČELIĆ d.o.o. je specijalizirana trgovina boja i lakova, građevinskih materijala, zaštitne opreme, alata i strojeva koja ulaže u znanje i nove tehnologije te se razvija i kontinuirano raste već punih 30 godina. Svake godine smo u potrazi za novim kadrom kojem želimo približiti inspirativno i edukativno raspoloženje u našim trgovinama.
 
Zašto raditi u Bačelić profi shop-u :
 
 • Stalna i sigurna primanja
 • Plaćen pun prijevoz
 • Varijabilni mjesečni bonusi
 • Godišnji bonus
 • Prigodni poklon za djecu za Sv.Nikolu
 • Prigodan poklon za novorođeno dijete
 • Prigodan poklon za vjenčanje u vidu 13.plaće
 • Prigodne Božićnice
 • Prigodne Uskrsnice  
 • Sufinanciranje i poticanje na tjelovježbu i zdrav život
 • Pogodnosti pri ugovaranju kredita i rješavanju egzistencijalnih pitanja
 • Teambuilding
 • Zdrava i opuštena obiteljska atmosfera
 • Kontinuirana izobrazba i usavršavanje stranih jezika
 • Kontinuirana izobrazba i usavršavanje u programu IT (ERP, Excel…)
 • Kontinuirane edukacije na temu poslovne i osobne vještine
 • Ukoliko ste se pronašli u ovim opisima, molimo vas da se prijavite na oglas :
 
 
Znanja, vještine i kvalifikacije:
 • osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • osnove rada s računalom (MS WINDOWS, Word, Excel);
 • iskustvo s radom u informacijskom sustavu;
 • položen tečaj osposobljavanja za rukovatelja viličarom.
 
Zadaci i odgovornosti:
 • pravovremeno zaprimanje i manipulacija robe pri dolasku na skladište, kontrola robe (kvantitativna i kvalitativna) i prateće dokumentacije (račun, otpremnica, tehnički list, atesti), te ažurna izrada pripadajuće dokumentacije (zapisnik o reklamaciji, primka);
 • pravovremeno izdavanje i manipulacija robe pri izlasku sa skladišta, te ažurna izrada pripadajuće dokumentacije (otpremnica, međuskladišnica);
 • briga o stanju i ispravnosti sitnog inventara i osnovnih sredstava koji se nalaze u upotrebi u skladištu;
 • briga o čistoći i urednosti skladišnog prostora i ostalih mjesta gdje se zaprima, pohranjuje i izdaje roba,
 • pravovremeno osiguravanje mjesta za utovar/istovar robe;
 • praćenje stanja zaliha na skladištu;
 • sudjelovanje u izvanrednim i redovnim inventurama skladišta u kojem radi (prema potrebi i skladišta drugih organizacijskih jedinica društva);
 • poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
 • briga, nadzor i održavanje reciklažnog dvorišta;
 • ostali poslovi koji odgovaraju prirodi posla ili prema nalogu neposrednog rukovoditelja.
 
 
 
 
Znanja, vještine i kvalifikacije:
 • osnove rada na računalu (MS WINDOWS, Word, Excel);
 • osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje jake/slabe struje.
 • Zadaci i odgovornosti:
 • zaprimanje i obrada reklamacija kupaca u prodajnom centru i prema potrebi kod kupaca;
 • defektaža i popravci elektro alata, obavljanje redovnih servisa;
 • naručivanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala;
 • vođenje evidencije reklamacija i popravaka;
 • briga o čistoći i urednosti radnog prostora (servisne radionice);
 • poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
 • prezentacija elektro uređaja za kupce
 • puštanje strojeva u rad
 • tehnička podrška komercijalnoj službi u prodajnom centru I na terenu
 • odgovornost za stanje robe u servisnoj službi i svih tehničkih pomagala pri korištenju
 • ostali zadaci koji odgovaraju prirodi posla.
 
 
 
 • Znanja, vještine i kvalifikacije:
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • osnove rada s računalom, rad u operacijskom sustavu MS WINDOWS, poznavanje rada u MS OFFICE paketu (Word, Excel);
 • poznavanje rada u informacijskom sustavu;
 • napredno poznavanje asortimana i tržišta građevinskih proizvoda (boje i lakovi, fasadni sustavi, suha gradnja, ručni i električni alati, OZS, ostali srodni materijal).
 • Zadaci i odgovornosti:
 • marljivo i savjesno te u skladu sa pravilima struke izvršavanje radnih zadataka vezanih uz veleprodaju,
 • komunikacija s postojećim i potencijalnim kupcima, obilazak kupaca i projektanata, izrada ponuda i praćenje ponuda, praćenje i analiza prodaje, organizacija transporta, praćenje rokova isporuke i distribucije robe, kontrola naplate potraživanja, praćenje konkurencije
 • obavljanje poslova ugovaranja i realizacije prodaje sukladno propisanim procedurama, rabatnim i politikama marži uz pripremu odgovarajuće dokumentace
 • kompletiranje i uredno vođenje komercijalne i tehničke dokumentacije o izvršenim prodajama;
 • kontinuirano praćenje financijskog stanja kupaca i vođenje brige o urednoj naplati prodane robe
 • pračenje zadanih ciljeva I dostizanje zadanog plana
 • zaprimanje reklamacija od stranaka, izrada zapisnika o manjkavosti ili nedostataka na robi, pravovremeno izvještavanje i postupanje u skladu s odobrenjem voditelja centra;
 • izrada tjednih i mjesečnih  izvještaja o prodaji  kao i analize za potrebe voditelja prodaje i uprave društva;
 • sudjelovanje u izradi mjesečnih, kvartalnih i godišnjih planova prodaje;
 • obaveza ažuriranje baze podataka svih kontakata kupaca u informacijskom sustavu
 • ostali poslovi sukladno nalogu neposrednih rukovoditelja.
 
 
 • Znanja, vještine i kvalifikacije:
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • osnove rada s računalom, rad u operacijskom sustavu MS WINDOWS, poznavanje rada u MS OFFICE paketu (Word, Excel);
 • iskustvo s radom u informacijskom sustavu;
 • poznavanje asortimana i tržišta građevinskih proizvoda (boje i lakovi, fasadni sustavi, suha gradnja, ručni i električni alati, OZS, ostali srodni materijal).
 • Zadaci i odgovornosti:
 • izrada upita za ponude, pregovaranje sa dobavljačima te izrada komparativnih pregleda zaprimljenih ponuda;
 • izrada i izdavanje narudžbenica dobavljačima za robu i usluge, praćenje i kontrola izdanih narudžbenica od strane veleprodaje i maloprodaje dobavljačima;
 • koordinacija svih isporuka naručene robe sa odjelom prodaje, te dobavljačima i skladištem putem pravovremenih najava u pisanom obliku;
 • usklađivanje sa odjelom prodaje i sudjelovanje u izradi mjesečnih planova narudžbi;
 • kontinuirano praćenje stanja zaliha roba i obavještavanje o istom odjel prodaje, nadređene i upravu;
 • kompletiranje i uredno vođenje komercijalne i tehničke dokumentacije o nabavljenim robama;
 • vođenje zapisa o reklamacijama, te postupanje po njima sukladno utvrđenim procedurama;
 • kontinuirano praćenje i analiza tržišta, stvaranje novih kontakata i širenje mreže dobavljača;
 • ažuriranje baze podataka dobavljača u informacijskom sustavu;
 • sudjelovanje i priprema u godišnjem ocjenjivanju dobavljača;
 • ostali poslovi po nalogu neposrednih rukovoditelja.
 
 
Znanja, vještine i kvalifikacije:
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno poznavanje rada u MS OFFICE paketu (Word, Excel);
 • iskustvo s radom u informacijskom sustavu;
 • položen tečaj osposobljavanja za rukovatelja viličarom
 • iskustvo upravljanja logistikom i njenim segmentima (skladištem, transportom, zalihama)
 • iskustvo vođenja tima
 • usmjeren na rezultate i optimizaciju poslovanja
 
Zadaci i odgovornosti:
 • organizacija skladišne službe u postojećim i novim prodajnim jedinicama (izrada mape skladišnih pozicija unutarnjeg i vanjskog skladišnog prostora sa grupiranjem roba sukladno njihovoj vrsti, gabaritu, načinu skladištenja i predviđenom obrtaju; određivanje optimalnog broja zaposlenika u skladištu, određivanje potrebne opreme za rad i zadovoljavanja sigurnosnih uvjeta rada)
 • praćenje rada i kontrola osoblja koje radi u skladištu
 • organizacija i kontrola ulaza i izlaza robe
 • kontrola izlazne i ulazne dokumentacije
 • koordinacija sa odjelom nabave u svrhu optimizacije utrošenog vremena i rasporeda rada
 • koordinacija sa odjelom prodaje u svrhu optimiziranja zaliha
 • organizacija i sudjelovanje u izvanrednim i redovnim inventurama, te odgovornost za stanje zaliha
 • kontrola poštivanja i postupanje u skladu s mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona, te opreme koja se koristi pri radu
 • vođenje brige o urednosti i redovitom održavanju osnovnih sredstava i opreme, te čistoći i urednosti unutarnjeg i vanjskog skladišnog prostora
 • upravljanje transportnim procesima prema drugim poslovnicama i kupcima
 • upravljanje voznim parkom i vozačima
 • kontinuirano zalaganje za unaprjeđenje skladišnih i transportnih procesa
 • redovito izvještavanje nadređenih o stanju logistike
 • ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenih
 
 
 
Znanja, vještine i kvalifikacije:
 • osnove rada s računalom, rad u operacijskom sustavu MS WINDOWS, poznavanje rada u MS OFFICE paketu (Word, Excel);
 • poznavanje rada u informacijskom i POS sustavu;
 • napredno poznavanje asortimana i tržišta građevinskih proizvoda (boje i lakovi, fasadni sustavi, suha gradnja, ručni i električni alati, OZS, ostali srodni materijal).
Zadaci i odgovornosti:
 • marljivo i savjesno te u skladu sa pravilima struke izvršavanje radnih zadataka vezanih uz maloprodaju, osobito u segmentu rada s kupcima;
 • rad sa strankama na blagajni, izdavanje robe i računa za robu, preuzimanje sredstava plaćanja (gotovina, kartice), te briga o točnosti i zakonitosti financijskog poslovanja na blagajni;
 • zaključivanje blagajne na kraju smjene, predaja utrška sukladno proceduri;
 • rad sa strankama na odjelima trgovine uvažavajući načela profesionalizma i uslužnosti;
 • miješanje boja na mix mašinama;
 • sudjelovanje u uređenju trgovine i izboru asortimana, analiza i identifikacija nekurentne robe uz predlaganje rješavanja iste, aktivno sudjelovanje u  promicanju prodaje u vidu predlaganja tjednih ili mjesečnih akcija;
 • zaprimanje reklamacija od stranaka i izrada zapisnika o manjkavosti ili nedostataka na robi, te izvještavanje nadređenih;
 • ažuriranje baze podataka u informacijskom sustavu;
 • briga o reklamacijama (povratima i zamjeni robe) uz postupanje prema procedurama (odobrenje voditelja smjene) i pravilno evidentiranje istog;
 • slaganje robe na police i vođenje brige o urednosti, stanju robe po policama, te pravilnom isticanju pripadajućih cijena i deklaracija na proizvodima;
 • briga o održavanju opreme te čistoći i urednosti radnog (prodajnog) prostora; 
 • pomoć pri organizaciji, te sudjelovanje u kontrolnim i redovnim inventurama;
 • poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
 • ostali zadaci koji odgovaraju prirodi posla.

Zahvaljujemo svima na poslanom životopisu!

Kontaktirati ćemo isključivo kandidate koji odgovaraju traženom profilu radi velikog broja prijava.

Vrh