Budi dio našeg tima :)

Budi dio našeg tima :)
Tvrtka BAČELIĆ d.o.o. je specijalizirana trgovina boja i lakova, građevinskih materijala, zaštitne opreme, alata i strojeva koja ulaže u znanje i nove tehnologije te se razvija i kontinuirano raste već punih 32 godine. Svake godine smo u potrazi za novim kadrom kojem želimo približiti inspirativno i edukativno raspoloženje u našim trgovinama.
 
Zašto raditi u Bačelić profi shop-u :
 
 • Stalna i sigurna primanja
 • Plaćen pun prijevoz
 • Varijabilni mjesečni bonusi
 • Godišnji bonus
 • Prigodni poklon za djecu za Sv.Nikolu
 • Prigodan poklon za novorođeno dijete
 • Prigodan poklon za vjenčanje u vidu 13.plaće
 • Prigodne Božićnice
 • Prigodne Uskrsnice
 • Godišnji sistematski pregled i dodatni specijalistički pregledi tijekom godine
 • Sufinanciranje i poticanje na tjelovježbu i zdrav život
 • Pogodnosti pri ugovaranju kredita i rješavanju egzistencijalnih pitanja
 • Teambuilding
 • Zdrava i opuštena obiteljska atmosfera
 • Kontinuirana izobrazba i usavršavanje stranih jezika
 • Kontinuirana izobrazba i usavršavanje u programu IT (ERP, Excel…)
 • Kontinuirane edukacije na temu poslovne i osobne vještine
 • Ukoliko ste se pronašli u ovim opisima, molimo vas da se prijavite na oglas

m/ž - poslovnica Kukuljanovo Rijeka

Zadaci i odgovornosti:
•    marljivo i savjesno te u skladu sa pravilima struke izvršavanje radnih zadataka vezanih uz veleprodaju, osobito u segmentu rada s kupcima;
•    kontinuirano praćenje i analiza tržišta, stvaranje novih kontakata i širenje mreže kupaca;
•    zaprimanje upita od kupaca i promptno postupanje po istima (samostalna izrada ponuda);
•    obavljanje poslova ugovaranja i realizacije prodaje sukladno propisanim procedurama, rabatnim i politikama marži uz pripremu odgovarajuće dokumentacije, briga o točnosti i kvaliteti isporuke robe;
•    kompletiranje i uredno vođenje komercijalne i tehničke dokumentacije o izvršenim prodajama;
•    kontinuirano praćenje financijskog stanja kupaca i vođenje brige o naplati prodane robe;
•    izrada i izdavanje narudžbenica dobavljačima za robu uz prethodno obavještavanje i kordinaciju sa odjelom nabave;
•    zaprimanje reklamacija od stranaka, izrada zapisnika o manjkavosti ili nedostataka na robi, pravovremeno izvještavanje i postupanje u skladu s odobrenjem voditelja centra;
•    pripremanje tjednih i mjesečnih  izvještaja o prodaji  kao i analize za potrebe voditelja centra i uprave društva;
•    sudjelovanje u izradi mjesečnih, kvartalnih i godišnjih planova prodaje;
•    ažuriranje baze podataka kupaca u informacijskom sustavu;
•    ostali poslovi sukladno nalogu neposrednih rukovoditelja.


m/ž – poslovnica Kukuljanovo Rijeka

Znanja, vještine i kvalifikacije:
•    osnove rada s računalom, rad u operacijskom sustavu MS WINDOWS, poznavanje rada u MS OFFICE paketu (Word, Excel);
•    poznavanje rada u informacijskom i POS sustavu;
•    napredno poznavanje asortimana i tržišta građevinskih proizvoda (boje i lakovi, fasadni sustavi, suha gradnja, ručni i električni alati, OZS, ostali srodni materijal).
Zadaci i odgovornosti:
•    marljivo i savjesno te u skladu sa pravilima struke izvršavanje radnih zadataka vezanih uz maloprodaju, osobito u segmentu rada s kupcima;
•    rad sa strankama na blagajni, izdavanje robe i računa za robu, preuzimanje sredstava plaćanja (gotovina, kartice), te briga o točnosti i zakonitosti financijskog poslovanja na blagajni;
•    zaključivanje blagajne na kraju smjene, predaja utrška sukladno proceduri;
•    rad sa strankama na odjelima trgovine uvažavajući načela profesionalizma i uslužnosti;
•    miješanje boja na mix mašinama;
•    sudjelovanje u uređenju trgovine i izboru asortimana, analiza i identifikacija nekurentne robe uz predlaganje rješavanja iste, aktivno sudjelovanje u  promicanju prodaje u vidu predlaganja tjednih ili mjesečnih akcija;
•    zaprimanje reklamacija od stranaka i izrada zapisnika o manjkavosti ili nedostataka na robi, te izvještavanje nadređenih;
•    ažuriranje baze podataka u informacijskom sustavu;
•    briga o reklamacijama (povratima i zamjeni robe) uz postupanje prema procedurama (odobrenje voditelja smjene) i pravilno evidentiranje istog;
•    slaganje robe na police i vođenje brige o urednosti, stanju robe po policama, te pravilnom isticanju pripadajućih cijena i deklaracija na proizvodima;
•    briga o održavanju opreme te čistoći i urednosti radnog (prodajnog) prostora; 
•    pomoć pri organizaciji, te sudjelovanje u kontrolnim i redovnim inventurama;
•    poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
•    ostali zadaci koji odgovaraju prirodi posla.
 

m/ž - poslovnica Kukuljanovo Rijeka

Znanja, vještine i kvalifikacije:
•    osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
•    osnove rada s računalom (MS WINDOWS, Word, Excel);
•    iskustvo s radom u informacijskom sustavu;
•    položen tečaj osposobljavanja za rukovatelja viličarom.

Zadaci i odgovornosti:
•    pravovremeno zaprimanje i manipulacija robe pri dolasku na skladište, kontrola robe (kvantitativna i kvalitativna) i prateće dokumentacije (račun, otpremnica, tehnički list, atesti), te ažurna izrada pripadajuće dokumentacije (zapisnik o reklamaciji, primka);
•    pravovremeno izdavanje i manipulacija robe pri izlasku sa skladišta, te ažurna izrada pripadajuće dokumentacije (otpremnica, međuskladišnica);
•    briga o stanju i ispravnosti sitnog inventara i osnovnih sredstava koji se nalaze u upotrebi u skladištu;
•    briga o čistoći i urednosti skladišnog prostora i ostalih mjesta gdje se zaprima, pohranjuje i izdaje roba,
•    pravovremeno osiguravanje mjesta za utovar/istovar robe;
•    praćenje stanja zaliha na skladištu;
•    sudjelovanje u izvanrednim i redovnim inventurama skladišta u kojem radi (prema potrebi i skladišta drugih organizacijskih jedinica društva);
•    poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
•    briga, nadzor i održavanje reciklažnog dvorišta;
•    ostali poslovi koji odgovaraju prirodi posla ili prema nalogu neposrednog rukovoditelja.

m/ž - Zagreb
Znanja, vještine i kvalifikacije:
•    osnove rada s računalom, rad u operacijskom sustavu MS WINDOWS, poznavanje rada u MS OFFICE paketu (Word, Excel);
•    poznavanje rada u informacijskom i POS sustavu;
•    napredno poznavanje asortimana i tržišta građevinskih proizvoda (boje i lakovi, fasadni sustavi, suha gradnja, ručni i električni alati, OZS, ostali srodni materijal)
•    minimalo 2 godine iskustva u istoj branši
Zadaci i odgovornosti:
•    marljivo i savjesno te u skladu sa pravilima struke izvršavanje radnih zadataka vezanih uz maloprodaju, osobito u segmentu rada s kupcima;
•    rad sa strankama na blagajni, izdavanje robe i računa za robu, preuzimanje sredstava plaćanja (gotovina, kartice), te briga o točnosti i zakonitosti financijskog poslovanja na blagajni;
•    zaključivanje blagajne na kraju smjene, predaja utrška sukladno proceduri;
•    rad sa strankama na odjelima trgovine uvažavajući načela profesionalizma i uslužnosti;
•    miješanje boja na mix mašinama;
•    sudjelovanje u uređenju trgovine i izboru asortimana, analiza i identifikacija nekurentne robe uz predlaganje rješavanja iste, aktivno sudjelovanje u  promicanju prodaje u vidu predlaganja tjednih ili mjesečnih akcija;
•    zaprimanje reklamacija od stranaka i izrada zapisnika o manjkavosti ili nedostataka na robi, te izvještavanje nadređenih;
•    ažuriranje baze podataka u informacijskom sustavu;
•    briga o reklamacijama (povratima i zamjeni robe) uz postupanje prema procedurama (odobrenje voditelja smjene) i pravilno evidentiranje istog;
•    slaganje robe na police i vođenje brige o urednosti, stanju robe po policama, te pravilnom isticanju pripadajućih cijena i deklaracija na proizvodima;
•    briga o održavanju opreme te čistoći i urednosti radnog (prodajnog) prostora; 
•    pomoć pri organizaciji, te sudjelovanje u kontrolnim i redovnim inventurama;
•    poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
•    ostali zadaci koji odgovaraju prirodi posla.

 

m/ž - Zagreb

Znanja, vještine i kvalifikacije:
•    osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
•    osnove rada s računalom (MS WINDOWS, Word, Excel);
•    iskustvo s radom u informacijskom sustavu;
•    položen tečaj osposobljavanja za rukovatelja viličarom.

Zadaci i odgovornosti:
•    pravovremeno zaprimanje i manipulacija robe pri dolasku na skladište, kontrola robe (kvantitativna i kvalitativna) i prateće dokumentacije (račun, otpremnica, tehnički list, atesti), te ažurna izrada pripadajuće dokumentacije (zapisnik o reklamaciji, primka);
•    pravovremeno izdavanje i manipulacija robe pri izlasku sa skladišta, te ažurna izrada pripadajuće dokumentacije (otpremnica, međuskladišnica);
•    briga o stanju i ispravnosti sitnog inventara i osnovnih sredstava koji se nalaze u upotrebi u skladištu;
•    briga o čistoći i urednosti skladišnog prostora i ostalih mjesta gdje se zaprima, pohranjuje i izdaje roba,
•    pravovremeno osiguravanje mjesta za utovar/istovar robe;
•    praćenje stanja zaliha na skladištu;
•    sudjelovanje u izvanrednim i redovnim inventurama skladišta u kojem radi (prema potrebi i skladišta drugih organizacijskih jedinica društva);
•    poštivanje i postupanje u skladu sa mjerama zaštite na radu, zaštite od požara, drugih sigurnosnih propisa i zakona;
•    briga, nadzor i održavanje reciklažnog dvorišta;
•    ostali poslovi koji odgovaraju prirodi posla ili prema nalogu neposrednog rukovoditelja.

m/ž - Zagreb

Znanja, vještine i kvalifikacije:

 • samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova knjiženja svih poslovnih promjena (knjiženje ulaznih i izlaznih računa, bankovni izvodi, putni nalozi, temeljnice, blagajna i sl.)
 • izračun plaće i ostalih primanja, kontrola i slanje JOPPD obrasca
 • evidencija osnovnih sredstava, materijalne i nematerijalne imovine, obračun amortizacije
 • obračun PDV-a, PDV-S, ZP
 • usklađivanje računovodstvenih stavki s kupcima, dobavljačima i Poreznom upravom, priprema informacija za potrebe revizije
 • priprema bilance, računa dobiti i gubitka te poreznih izvješća
 • izrada završnog računa, godišnjih izvješća, kao i statističkih, poreznih i svih zakonski propisanih izvješća
 • praćenje propisa i stručne literature te pravilna primjena zakonskih propisa iz područja računovodstva i financija
 • minimalo 5 godine iskustva u istoj branši

Zahvaljujemo svima na poslanom životopisu!
Radi velikog broja prijava kontaktirati ćemo isključivo kandidate koji odgovaraju traženom profilu.

Vrh