Sanacija zidnih konstrukcija

Sanacija zidnih konstrukcija znači niz postupaka koji se primjenjuju kako bi se obnovile, ojačale ili popravile zidne konstrukcije koje su oštećene ili su u lošem stanju. Sanacija zidnih konstrukcija ovisi o prirodi oštećenja, tipu zida i drugim faktorima. 

Jedan od uobičajenih problema sa zidnim konstrukcijama su pukotine koje mogu biti posljedica potresa, vremenskih uvjeta, promjena temperature ili drugih faktora. Sanacija uključuje popunjavanje pukotina odgovarajućim materijalom za popravak pukotina kako bi se spriječio prodor vode i daljnje oštećenje. 

Drugi česti problem su oslabljeni zidovi ili zidovi koji nisu dovoljno čvrsti i tada ih je potrebno dodatno ojačati kako se kako bi se poboljšala njihova čvrstoća i otpornost

Neka oštećenja mogu biti i prodor vode ili vlage kroz zidove pa je tada potrebno primijeniti hidroizolacijske premaze ili materijale kako bi se spriječilo propuštanje vode i smanjila mogućnost pojave vlage i plijesni.

U nekim slučajevima, sanacija zidnih konstrukcija može uključivati ​​i obnovu vanjske fasade kako bi se poboljšao izgled, zaštitila unutrašnjost od vremenskih utjecaja te poboljšala energetska učinkovitost zgrade.

Prije ikakvih postupaka sanacije zidnih konstrukcija treba se provesti analiza oštećenja i tek tada planirati sanacijske radove kako bi se osiguralo dugoročno održavanje sigurnosti i funkcionalnosti objekta.
 

Pročitajte sve
7 proizvoda
Pogledaj popuste koje smo pripremili u rujnu!
Pregledajte katalog
Vrh