Oprema za rad na visini

Radovi na visini većim od 3 metra spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada uz obvezu korištenja zaštitne opreme. Osim zaštitnih ograda na gradilištu i na građevinskim objektima s kojih se može pasti gdje ograda mora biti visoka najmanje 100 cm i radnih skela koje osiguravaju pad radnika, alata, materijala i drugih predmeta s visine, radnici koji rade na visini i nemaju drugu zaštitu, moraju imati zaštitni radni pojas koji se veže za uže na drugom kraju i koje je učvršćeno na siguran način.

Oprema za sprječavanje pada sastoji se od traka, užadi, rastezljivih traka, protektora, uprtača te kompleta za zaštitu od pada.

Pročitajte sve
23 proizvoda
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Besplatna dostava do 50 kg
Pogledaj popuste koje smo pripremili u rujnu!
Pregledajte katalog
Vrh