Hidroizolacije


Hidroizolacije su sustavno rješenje koje sprječava prodor vlage u zidove i podove. Hidroizolacijom se se štite dijelovi koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vlage ili vode. Hidroizolacija je bitan faktor prilikom izgradnje ili sanacije objekata jer štiti od nastanka vlage čime se čuva estetski izgled i osiguravaju povoljni uvjeti za unutarnjih prostora. Kvalitetne proizvode za hidroizolaciju potražite u Bačelić trgovinama. Nudimo vam bitumenske premaze, vanjsku i unutarnju hidroizolaciju te hidroizolacijski pribor.
Hidroizolacijske mase

Ljepenke i hladni premazi

Pribor za hidroizolaciju

Vaš upit za artikl:[ARTIKL]


Zatvori