Kako se adekvatno zaštititi od pada

Kako se adekvatno zaštititi od pada

Rad na visini sa sobom nosi rizik od pada, a time i ozljeda, stoga je potrebno zaštititi se i spriječiti neželjene posljedice. Pri radu na visini potrebno je primjenjivati pravila zaštite na radu i mjere opreza, koristiti sigurnosne naprave, ali i zaštitnu opremu. Kako se adekvatno zaštititi od pada? Što je ključno u mjerama zaštite pri radu na visini? Saznajte u nastavku!

Što se ubraja u rad na visini?

Rad na visini podrazumijeva sva mjesta gdje postoji potreba za poduzimanjem sigurnosnih mjera za zaštitu od pada i ozljeda. To su najčešće različiti građevinski radovi, primjerice gradnja ili restauracija visokih stambenih objekata, radovi na postavljanju i sanaciji krovova i slično.

Sigurnosne mjere i sredstva za zaštitu od pada

Pri radu na visini potrebna je pravovremena procjena svih rizika i poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite kako bi se spriječile moguće ozljede. Kod rada na visini ključno je pridržavati se sigurnosnih mjera i održavati sigurne radne postupke.

Sredstva zaštite od pada pri visinskim radovima se dijeli na sljedeće:

Oprema za pridržavanje tijela, a to su uprtači i uprtači za zaštitu od pada za rad u visećem položaju.

Zaštitni pojasevi, odnosno uprtači, upotrebljavaju se kao dodatna zaštita od pada s visine ili kada nije moguće primijeniti ostale vrste zaštite. Pojas je dio zaštitne opreme koja pridržava tijelo i s ostalim komponentama čini sustav zaštite za rad na visini.  Zaštitni pojasevi omogućuju lakše povezivanje osoba, užadi i naprava. Izbor zaštitnog pojasa ovisi prvenstveno o zahtjevima posla, odnosno uporabi, a svrha mu je osigurati u isto vrijeme zaštitnu funkciju i udobnost radnika.

S obzirom na tip sigurnosnog pojasa razlikujemo karakteristične točke spajanja:

prednja centralna točka pojasa

B1 i B2 – bočne točke pojasa

C – prednja prsna točka

D- stražnja leđna točka

Zaštitni pojas za cijelo tijelo služi prvenstveno za sprječavanje pada, tj. ograničavanjem pristupa kod radova na visini i penjanju na visinu. Pojas mora biti izrađen i pripremljen u skladu s sigurnosnim normama. U našoj ponudi možete pronađi različite zaštitne pojase odnosno uprtače, poput uprtača s dvije točke spajanja i četiri točke spajanja.

Uz zaštitne pojaseve, u opremu za zaštitu od pada ubraja se i oprema za pozicioniranje kao što su: sustavi za pozicioniranje, naprave za učvršćenje, užad.

Od ostalih proizvoda koje nudimo iz naše opreme za zaštitu od pada su različiti kompleti za sprečavanje pada (ELARA130V2, 150V2, 160V2, 280V2, 320V2), užad za amortizaciju pada, sustavi za sprečavanje pada s automatskim zaustavljanjem (protektori s automatskim zaustavljanjem od pada, klizni sustav za sprječavanje pada, različita užad (sigurnosno uže, dvostruko uže s usporivačem, uže za pozicioniranje), trake za instaliranje privremenog horizontalnog sustava za zaštitu, pojas za pozicioniranje.

Ostale mjere za zaštitu od pada

Kako bi se umanjio rizik od pada na visinskim radovima, sva oprema treba biti u skladu s međunarodnim i europskim normama i redovito pregledavana i održavana. Osobe, odnosno radnici koji koriste zaštitnu opremu, trebaju biti osposobljeni za njenu sigurnu upotrebu i rad na visini. Svi radovi se trebaju obavljati pod nadzorom i pratiti sigurnost.

Na što trebate paziti?

Nosite odgovarajuću obuću! Metalne površine na otvorenom znaju biti skliske, ili prekrivene mrazom ako je dosta hladno, stoga je važno birati adekvatnu zaštitnu radnu obuću.

Zaštitite glavu! Pri radu na gradilištima, postoji opasnost od niskih krovova ili drugih struktura. Također, u slučaju pada, potrebno je imati odgovarajuću opremu za zaštitu glave kako bi se spriječile ozljede i osigurala sigurnost.

Pazite se opasnosti od pokliznuća! Površine mogu biti skliske i opasne uslijed vode, leda, prolivenih materijala i sl.

Pazite se opasnosti od spoticanja ali i strujnih udara! Na gradilištu postoji mogućnost spoticanja od razne kabele, užadi i ostale predmete, ali i dolaska u blizinu nadzemnih kabela.

Radovi na visinama većim od 3 metra smatraju se poslovima s velikim rizicima i posebnim uvjetima rada. Zaštita od pada je u tom slučaju ključna, zato je poslodavac obvezan radnike adekvatno osposobiti za rad na visini i pravilnu upotrebu zaštitne opreme kako bi se u što većoj mjeri spriječile neželjene posljedice. Također, radnici na visinskim radovima se moraju pridržavati svih pravila i smjernica kako bi rezultat bio siguran i uspješan posao za sve.

Vrh