Uvjeti prodaje

Uvjeti korištenja internet trgovine BAČELIĆ PROFI SHOP

Uvjeti korištenja putem internet trgovine BAČELIĆ PROFI SHOP
Informacije o trgovačkom društvu

BAČELIĆ d.o.o., za trgovinu, proizvodnju i usluge
BAČELIĆ d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 54
10010 Zagreb
E-mail web trgovine: webshop@bacelic.hr
Tel: +385 01 6641 092
Fax: +385 1 6447 733
 
Registar: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080422841

OIB: 62969535840

PDV ID: HR62969535840

Temeljni kapital društva: 14.488.843,50 €

Član društva: Danko Bačelić                                                

 

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.bacelic.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.bacelic.hr.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom BAČELIĆ d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Avenija Većeslava Holjevca 54, Zagreb (dalje u tekstu: Prodavatelj), u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.bacelic.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.bacelic.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
 

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

 • Prodavatelj – trgovačko društvo BAČELIĆ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb
 • www.bacelic.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
 • Korisnik "www.bacelic.hr''– svaka osoba koja web stranicu „www.bacelic.hr'' koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
 • Korištenje „www.bacelic.hr“ – pristup stranici www.bacelic.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.
 • Kupac - svaka fizička osoba koja putem Web-stranice Prodavatelja, a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda i/ili korištenju usluga, na način kako je uređeno ovim Uvjetima, odnosno koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke,poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „www.bacelic.hr“.
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.bacelic.hr“, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.
 • Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, osoba komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 
Opće odredbe Uvjeta korištenja

 1. Nositelj svih prava na internet stranici www.bacelic.hr je Prodavatelj. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu. U slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.
 2. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.
 3. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.bacelic.hr. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.bacelic.hr internet stranici.
 4. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje online kupnje.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Registracija nije obavezan korak prilikom narudžbe proizvoda na ovim stranicama. Kupnju možete izvršiti i kao gost.
 7. Korisnici ,,www.bacelic.hr'' dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje je Kupac unio prilikom registracije, dužan je odmah ažurirati korisnički račun kako bi nas obavijestio o nastalim promjenama.
 8. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
 9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.bacelic.hr podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.bacelic.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.bacelic.hr.    
 10. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 11. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

 
Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.bacelic.hr ili kao gost, pri čemu će kupac unijeti podatke poput email adrese, adrese za dostavu, imena i prezimena. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.
 2. Proizvodi se naručuju putem košarice na stranici www.bacelic.hr, a mogu ih naručiti registrirani kao i neregistrirani korisnici.
 3. Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja “.
 4. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato jer naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti, pisanim će putem obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
 5. Prodavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju Narudžbu bez obveze davanja obrazloženja. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ako postoji sumnja na zlouporabu.


Cijena proizvoda i način plaćanja

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u službenoj valuti sukladno zakonskim propisima te je u istima sadržan pripadajući PDV.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web trgovinu.
 3. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji je Kupac naručio, obavijestit ćemo ga što je prije moguće i dati mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će nadoknađeni u cijelosti.
 4. Postoje određene akcije koje ne moraju biti iste u trgovini i na webshopu tako da su moguće razlike u cijenama odnosno popustima između webshopa i poslovnica. 

 
Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Prodavatelju jednim od niže navedenih načina plaćanja:

 1. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.
 2. Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Prodavatelj prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
 3. Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Prodavatelj prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Ponuda vrijedi 3 dana, nakon isteka 3 dana kao takva prestaje vrijediti.

 

Jednokratna kupovina je moguća sljedećim karticama:
Maestro, Visa, Mastercard, Premium Visa, Diners.

Do 12 rata moguće je kupovati sljedećim karticama:
Maestro, Mastercard ZAGREBAČKA BANKA, minimalni iznos kupovine je 70 €
Visa, Premium Visa PRIVREDNA BANKA, minimalni iznos kupovine je 70 €
Diners ERSTE BANKA, minimalni iznos kupovine je 70 €.

Za proizvode na akciji ostvaruje se akcijski popust na sve oblike plaćanja.

Popusti se ne zbrajaju s drugim popustima.

Bačelić Profi Shop ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Bačelić Profi Shop za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac jamči kako su sve pojedinosti koje je predao u svrhu svoje narudžbe i njezine isporuke ispravne, te kako je kartica (ako ste se odlučili za plaćanje karticama) kojom vrši uplatu njegovo vlasništvo.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.


Račun

Za sva pitanja u vezi računa, kupac se može obratiti na e-mail: webshop@bacelic.hr
Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijene prema izdanoj narudžbi u slučaju da je do iste došlo nenamjernom (tehničkom) greškom u sustavu. Ukoliko se dogodi takva situacija, kontaktirat će Vas naš web predstavnik.


Dostava
​​​​​​​AKCIJA: BESPLATNA DOSTAVA OD 22. DO 28.7. ZA SVE WEBSHOP NARUDŽBE

Dostava se obavlja na području cijele Republike Hrvatske na sljedeći način:

 • dostava je besplatna iznad 130 € do 50kg
 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave,
 • trošak dostave ovisi o okolnostima kao što su količina i lokacija dostave. Iznos troška dostave bit će vidljiv prije narudžbe, ovisno o narudžbi i eventualno primjenjivim pogodnostima,
 •  za artikle na kojima nije naznačena cijena odnosno piše "pošalji upit" vrijedi poseban izračun dostave,
 •  rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 2 do 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom (nije lagerski artikal),
 •  rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je 7 do 10 radnih dana,
 •  u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike,
 •  u slučaju pogrešno naručenog proizvoda od strane kupca trošak poštarine snosi kupac.

Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac će obaviti pregled pošiljke te utvrditi postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih treba reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete Prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do 7 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.


Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke Proizvoda i reklamacije

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.
 

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost,kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na   raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili  druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se  odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve    javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija,     uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9.  ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Sve prigovore, potrošač može poslati putem pošte na adresu BAČELIĆ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb ili elektroničkom poštom na webshop@bacelic.hr.

Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.


Jednostrani raskid ugovora i povrat

 1.        Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Taj dan započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
 2.          Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjave o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.
 3.          Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
  • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
  • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 4.          Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 5.          Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu. Kupac je dužan vratiti neoštećeni proizvod, u originalnoj ambalaži uz dokaz o kupnji, svaki radni dan od 07-19, odnosno subotom od 07-14, uz prethodnu najavu na e-mail webshop@bacelic.hr. Adresa povrata je BAČELIĆ d.o.o., Avenija Škorpikova 24, 10 090 Zagreb.

  Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

  Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.

  Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na web stranici

  Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati. Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.
 6.       Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
 7.          U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.
 8.          Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.


Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

 1. Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list.
 2. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje dokaza o kupnji (primjerice računa) i jamstvenog lista. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
 3. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim se jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
 4. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.
 5. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

 
Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).

Elektronska poveznica na Platformu za ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.
 
 

Prilog I

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Za BAČELIĆ d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Avenija Većeslava Holjevca 54, Zagreb adresa e-pošte: info@bacelic.hr, webshop@bacelic.hr.

 

OSOBNI PODACI KUPCA

 

PODACI O NARUDŽBI

 

Ime i prezime:

 

Datum narudžbe:

 

Adresa:

 

Šifra narudžbe:

 

E-mail:

 

Broj računa:

 

 

Ja, _______________________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o

                              (ime i prezime)

kupoprodaji niže navedenih roba ili usluga :

 

 

R.B.

ŠIFRA PROIZVODA

OPIS PROIZVODA

RAZLOG*
(molimo upišite broj)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

RAZLOG RASKIDA UGOVORA:

 

1

 

Nije ono što sam očekivao/la

 

2

 

Ne odgovara mi veličina/dimenzija

 

3

 

Ne sviđa mi se

 

Kako biste nam pomogli da što kvalitetnije upravljamo informacijama na webu, molimo Vas navedite razlog raskida ugovora upisom broja u polje "RAZLOG". * Ovo polje nije obavezno

 

 

 

 

Mjesto i datum                                                                                                                                                         Vlastoručni potpis                                                                                                                           (nije potreban ako se obrazac dostavlja putem e-pošte)                                                                                                                           

 Vrh